VÅR KAMPANJE

Den siste tiden har fenomenet radikalisering og ekstremisme fått økt oppmerksomhet i samfunnet og blitt en årsak til bekymring i hele landet. Mange unge mennesker, født og oppvokst i Norge, har gått til utlandet for å være med på en blodig “jihad” med terrorgrupper i utlandet. Dessverre, har en del muslimske ungdommer fra Norge blitt medlem av terrororganisasjonen IS, og noen har mistet liv i den god tro at det de gjorde var en god gjerning. Det er et stort behov for å ta reelle og umiddelbare tiltak for å bekjempe og utrydde problemet med radikalisering og voldelig ekstremisme. I lys av dette behovet og bekymring fra alle kanter har Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) lansert en massiv landsomfattende informasjon- og holdningskampanje. Det er på tide å handle. Det er på tide å stoppe krisen nå!

 

VÅRT ARBEID

I mer enn hundre år har AMJ ledet en fredelig gjenoppliving av islam. Fra den tiden da trossamfunnet ble grunnlagt i India i 1889, har det hatt en fremragende rykte for sin innsats for å bringe fred og for å skape enhet i lokalsamfunn. I Norge har ahmadiyya muslimene forholdsvis lange tradisjoner. Som første muslimske menighet i Norge ble Ahmadiyya Muslim Jama’at stiftet i 1957, men de første norske ahmadiyya muslimene kan spores helt tilbake til 1920 tallet. I dag har vi flere menigheter rundt om i Norge og trossamfunnet fortsetter å vokse. AMJ er et fellesskap som står for utdanning, integrering, lojalitet til ens nasjon og fred mellom religioner, og å bringe folk sammen for å øke forståelsen for hverandre.

Vi er også opptatt av å hjelpe andre, engasjere oss i lokalsamfunn og arbeide for allmennyttige formål. Om dette, har vi en lang historie med både det nasjonale og internasjonale arbeidet i veldedige formål. For eksempel, har vi det siste året delt ut flere tusen freds brosjyrer over hele landet med budskap om “Muslimer for fred” og “Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”. Vi arrangerer kontinuerlig dialogseminarer, Koranutstillinger på biblioteker samt gratis besøk i våre moskeer. Våre imamer og unge blir sett regelmessig i offentlige debatter og i media.